Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Inicjatorem  powstania  Przedszkola  Nr 4  w Opocznie był  Społeczny  Komitet  Budowy  powołany  przez Zofię Pawlik -kierowniczkę Przedszkola  Nr 1  w  Opocznie. Komitet liczył 30 członków. W  skład tego Komitetu wchodził Komitet Rodzicielski z przewodniczącym Jerzym Pietrasikiem, przedstawiciele władz miejskich, partyjnych oraz zakładów pracy wówczas funkcjonujących ,   przewodniczącym  został  Feliks  Nowocień .

Warunkiem  uzyskania  dotacji  na  budowę  pierwszego  w  Opocznie  cztero- oddziałowego  przedszkola, było zebranie 450 tys. zł. Komitet zebrał 700tys zł, nadwyżka została przeznaczona na doposażenie przedszkola.

Wybudowano  go  w  rekordowym, jak  na  ówczesne  warunki tempie –w  ciągu  1- roku, a    do  użytku oddano  8- września  1971 roku  podczas  uroczystości  z  udziałem  władz  i  szerokiego  kręgu  społeczeństwa.

Od  chwili  powstania  Przedszkole Nr 4 ma  charakter  ludowy. Zdecydowała  o  tym Rada Pedagogiczna pod kierunkiem Pani Zofii Biegały-metodyka wychowania przedszkolnego ,która ceniła opoczyńską sztukę ludową. Była ona najbardziej kompetentną osobą, gdyż znała ona możliwości wykorzystania sztuki ludowejw pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi, a także wiedziała jak wykorzystać ją do dekoracji wnętrz przedszkola.  Przedszkole Nr 4 z nadwyżki zebranej przez Społeczny Komitet Budowy zakupiło 35 kompletów strojów opoczyńskich dla grupy dzieci 6-letnich oraz ozdobne tkaniny  lniane z  przeznaczeniem  na  zasłony dekoracyjne  do  każdej  sali  zabaw w innej  kolorystyce, odpowiednio  dobranej  do  koloru ścian, ponadto kilimy, bieżniki - wszystko to w Spółdzielni  Rękodzieła  Ludowego i  Artystycznego „Opocznianka”. 

Duże  zasługi  dla  zachowania  ludowego  charakteru  przedszkola  wniosły: Pani Zofia Biegała doradca  metodyczny  Powiatowego Ośrodka  Metodycznego  w  Opocznie  oraz wieloletnia  nauczycielka  a  następnie  dyrektor  Jadwiga  Zamaria. Należy tutaj  podkreślić, że  przez  wszystkie lata funkcjonowania placówki udało się zachować jej ludowy charakter do  czego  przyczynili się wszyscy pracownicy przedszkola oraz zakład patronujący „Opocznianka”.

Przedszkole  zgodnie z orzeczeniem organizacyjnym posiadało 120 miejsc dla dzieci 3-6 letnich.

W pierwszym roku szkolnym kadra pedagogiczna liczyła 7 osób natomiast administracyjno-obsługowa 10.

Na przestrzeni 35-lat istnienia Przedszkole Nr 4 było miejscem wielu konferencji oraz wizyt. Wymienię tylko nieliczne: 24 czerwca 1974r odbyła  się  Wojewódzka  Konferencja  Wychowania  Przedszkolnego – w  której  uczestniczyła  wizytator Ministerstwa  Oświaty  i  Wychowania Jadwiga  Sławecka, w  maju  1976r   miała  miejsce  konferencja  dla  dyrektorów  przedszkoli  z  Piotrkowa  Tryb.; 19 kwietnia 1979r gościła  Centralna  Agencja  Fotograficzna, 13 grudnia 1979r – delegacja Ambasady  Niemieckiej, 5 kwietnia 1982r przebywała  ekipa  Telewizji  Polskiej z  Warszawy, w dniach  7-9 maj 1984r  odbyła  się  Krajowa  Kursokonferencja dla  nauczycieli, metodyków  i  nauczycieli  akademickich  z  Głównym Specjalistą  mgr  Janiną  Prządką. Dwa razy w 1993  i  1996  odbywały  się  obrady Polskiego Komitetu Światowej  Organizacji  Wychowania  Przedszkolnego   „OMEP”. Dwukrotnie gościliśmy  redakcję  Domowego  Przedszkola w 1986 i 1999r i braliśmy  udział  w  audycji  dla  dzieci.

Od  początku  istnienia  przedszkola  do  roku  1997 funkcjonował  tu  gabinet  metodyczny, w  którym  pracował  doradca  metodyczny  wychowania  przedszkolnego ; były  to  w  kolejności: Zofia Biegała, mgr Józefa Nita , mgr Zofia Lachowska.

Organizatorem  i  pierwszym  dyrektorem  Przedszkola  od  roku 1971 do 1975  była mgr Józefa  Nita. Z chwilą  powstania  województwa  piotrkowskiego  , od  września  1975r została  powołana  na  wizytatora -metodyka  wychowania  przedszkolnego  Kuratorium  Oświaty  i  Wychowania  w  Piotrkowie  Tryb. -jednocześnie realizując  swoje  pensum dydaktyczne w Przedszkolu Nr4.

W  latach  1975-1989 dyrektorem  przedszkola  była  mgr  Jadwiga  Zamaria. Przechodząc na emeryturę w roku 1989 przedszkole przekazała  mgr Marii Gradzińskiej, która pełniła  tę funkcję do 2007r kontynuując proces wprowadzania  wychowanków  w  problematykę  regionalizmu  opoczyńskiego.

Swoją pracę w Przedszkolu Nr 4 rozpoczynało wielu wspaniałych pedagogów, którzy zajmowali w późniejszym czasie ważne funkcyjne stanowiska. To  stąd  właśnie  powołano  na  dyrektora  Przedszkola  Nr 5  nauczycielkę  Henrykę  Kąkol, stąd  również  na  pierwszego  dyrektora   Przedszkola  Nr 6 powołano  Jadwigę  Zamarię,  a następnie Elżbietę Kmiecik.

Na przestrzeni lat mury przedszkolne opuściło około 1600 absolwentów. Obecnie do przedszkola uczęszczają  dzieci  wielu  z  wychowanków  placówki

W przeciągu 35-lat zmieniła się kadra pedagogiczna i poziom jej wykształcenia. Początkowo nauczycielki legitymowały się wykształceniem średnim pedagogicznym i Studium Nauczycielskim. Obecnie wszystkie nauczycielki posiadają wyższe wykształcenie pedagogiczne i nadal systematycznie podwyższają swoje kwalifikacje .

Nadmienić należy, że p.Józefa Nita jako pierwsza w powiecie opoczyńskim uzyskała wykształcenie wyższe w zakresie wychowania przedszkolnego, kolejną była p. Jadwiga Zamaria.

Spośród kadry pedagogicznej rozpoczynającej  prace w roku 1971 nie pracuje żadna nauczycielka. Całkowitej wymianie uległ również personel obsługowy.

Przedszkole Nr 4 osiąga wysokie wyniki pracy wychowawczo – dydaktycznej co potwierdziła zewnętrzna ocena kuratoryjna w postaci ewaluacji zewnętrznej w 2013r, w której to nasze Przedszkole osiągnęło najwyższe wyniki we wszystkich ewaluowanych obszarach.

 Ambasadorem osiągnięć na tym polu jest zespół „Wesołe Kołowrotki” który do chwili obecnej dał ponad 130-koncertów . Wyrazem uznania za wyróżniającą  pracę są nagrody Ministra, Kuratora, Burmistrza odznaczenia i dyplomy.

W pierwszych latach pracy przedszkole otrzymało nagrodę  Ministra Oświaty i Wychowania za wybitne osiągnięcia wyróżnione  zostały: Józefa Nita, Zofia Biegała, Jadwiga Zamaria.

W  kolejnych latach Złote i Kawalerskie Krzyże Zasługi otrzymały Zofia Biegała, Józefa Nita oraz Jadwiga Zamaria. Przedszkole w swoim dorobku posiada wiele dyplomów i nagród, których bogata kolekcja zdobi ściany na przedszkolnym korytarzu.

 Uzyskanie wymienionych wyżej efektów nie byłoby możliwe bez współpracy z Rodzicami , a szczególnie z Radą Rodziców, zakładem opiekuńczym  „Opocznianka” oraz oświatowymi instytucjami kulturalnymi funkcjonującymi na terenie Opoczna .