KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kadra


Dyrektor: mgr Renata Sobolewska

nauczyciel dyplomowany, I stopień specjalizacji zawodowej. Filologia polska - studia magisterskie; Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna - studia podyplomowe; Historia - studia podyplomowe; Edukacja i rehabilitacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną - studia podyplomowe; Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe; Ekspert do spraw awansu zawodowego nauczycieli

Kursy i szkolenia:

- Lider wspierania nauczycieli wychowania przedszkolnego w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Kierownik wycieczek szkolnych.

- Nauczyciel wychowawcą każdego dziecka i partnerem rodziców.

- Wspomaganie funkcjonowania i kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- Praca z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju w oparciu o techniki behawioralne.

- Dziecko z ADHD - uciążliwy problem czy pedagogiczne wyzwanie.

NAUCZYCIELKI

mgr Jolanta Grygiel 
Nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego  i nauczania początkowego, kurs obsługi komputera, kurs "Edukacja teatralna", kurs pierwszej pomocy, kurs profilaktyki społecznej, kurs " Dziecięca matematyka", kurs "Kierownik wycieczek".

mgr Zofia Lachowska
Nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego, kurs obsługi komputera, kurs "Edukacja teatralna", kurs pierwszej pomocy, kurs inspektora BHP, kurs "Dziecięca matematyka".

mgr Małgorzata Bartoszek
Nauczyciel dyplomowany, mgr wychowania przedszkolnego

mgr Jolanta Karbownik
Nauczyciel mianowany, mgr wychowania przedszkolnego  i nauczania wczesnoszkolnego, kurs "Kierownik wycieczek", kurs komputerowy, kurs pierwszej pomocy, kurs biblioteczny

mgr Ewa Krawczyk
Nauczyciel mianowany, mgr polonistyki, studia podyplomowe: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, studia podyplomowe - logopedia, Oligofrenopedagogika z terapią Autyzmu (studia podyplomowe)

mgr Katarzyna Siedlecka
Nauczyciel mianowany, mgr: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego; Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z terapią pedagogiczną, kurs "Kierowników wycieczek szkolnych", studia podyplomowe: "Nauczanie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną", studia podyplomowe: Rytmika i taniec 

mgr Joanna Borowiecka
Nauczyciel kontraktowy, mgr Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego, Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika z terapią Autyzmu (studia podyplomowe)

mgr Magdalena Starus
Nauczyciel stażysta

lic. Natalia Sobolewska
Nauczyciel stażysta, lic. Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego

mgr Krystyna Telus - nauczyciel religii

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

mgr Maria Budzyńska - intendent


Beata Lesiak – pomoc nauczycielki

Emilia Prusek – kucharka

Angelika Popecka - pomoc kucharki

 

Ewa Gradzińska -woźna oddziałowa

Ewa Żuchińska - woźna oddziałowa

Katarzyna Wylon - woźna oddziałowa

Anna Klimecka - woźna oddziałowa

  

Czesław Krajewski – dozorca